• Et hvert menneske vokser i troen på sig selv

  Et hvert menneske vokser i troen på sig selv

 • Et hvert menneske er forpligtet til at bruge og udnytte sit talent

  Et hvert menneske er forpligtet til at bruge og udnytte sit talent

En Skole af Traditioner

Kirken

San Fransiscus Kirke er hjemsted for Nakskovs katolske menighed og ligger i forlængelse af Stenoskolen. Samarbejdet mellem skolen og kirken er stærkt, og flere gange årligt anvender vi kirken ved forskellige begivenheder, eksempelvis ved den månedlige gudstjeneste, hvor alle elever deltager.


Årets mange traditioner:

Stenoskolen har mange årlige traditioner, som samler eleverne og skaber det gode fællesskab:

 • Efterårsfest hvor 6. årgang opfører skolekomedie
 • Juleklippedag
 • Gallafest for udskolingen
 • Sommerfest
 • Månedlig kirkegang
 • Jule- og påskegudstjeneste
 • Den daglige morgensang
 • Rejse til Rom for 9. klasse.
 • Lejrskole for 6. årgang
 • Årlig Københavnertur for 8. og 9. årgang
 • Årlig tur for alle skolens klasser før sommerferien
#